Products

code 9002

ไม่ต้องใช้กระดาษกรอง ไส้กรองเป็นวัสดุสแตนเลส , ทำกาแฟได้ 1 cup หรือมากสุด 200 ml

฿ 1,190 ฿ 1,190

code 9003

ไม่ต้องใช้กระดาษกรอง ไส้กรองเป็นวัสดุสแตนเลส , ทำกาแฟได้ 2 cups หรือมากสุด 300 ml

฿ 1,690 ฿ 1,690

code 9012

ได้ผงกาแฟ 35 กรัม

฿ 1,390 ฿ 1,390
Out of stock

code 9013

ความจุ 800 ml ใส่กาแฟได้ประมาณ 200 กรัม

฿ 390 ฿ 390

code 1015

฿ 290 ฿ 290

code 9019

ได้ผงกาแฟ 24 กรัม

฿ 1,890 ฿ 1,890

code 9020

ได้ผงกาแฟ 24 กรัม

฿ 1,890 ฿ 1,890

code 9022

จุน้ำกาแฟได้ 600 ml , cold brew ประเภท cold drip, ไม่สามารถปรับอัตราการไหลของหยดน้ำได้

฿ 2,550 ฿ 2,550

code 9027

กระดาษกรองสีขาวทรง V ขนาด 01 จำนวน 100 แผ่น

฿ 145 ฿ 145

code 9028

กระดาษกรองสีขาวทรง V ขนาด 01 จำนวน 40 แผ่น

฿ 65 ฿ 65
Powered by MakeWebEasy.com