COFFEE STORAGE

code 2527

ขนาด 500 ml ใส่เมล็ดกาแฟได้ประมาณ 190 กรัม

฿ 650 ฿ 650

code 2335

สินค้ามีรอยด้านใน และ ฝาเล็กน้อย

฿ 260 ฿ 260

code 2314

เก็บเมล็ดกาแฟได้ 320 กรัม

฿ 450 ฿ 450

code 2184

สามารถนำก๊าซออกซิเจนออกได้

฿ 350 ฿ 350

code 2183

สามารถนำก๊าซออกซิเจนออกได้ , ใส่เมล็ดกาแฟคั่วประมาณ 250 กรัม

฿ 290 ฿ 290

code 2182

สามารถนำก๊าซออกซิเจนออกได้

฿ 240 ฿ 240
Powered by MakeWebEasy.com