DOSING RING 51 MM

code 8124

ใช้กับด้ามชงกาแฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 51 mm และ ใช้แทมเปอร์ขนาด 49 mm

Sold 2 items

฿280 ฿280
 

 

code 2124

ใช้กับก้านชงที่ใช้ basket ขนาด 51 mm

Sold 4 items

฿250 ฿250
 

 

code 2123

ใช้กับก้านชงที่ใช้ basket ขนาด 51 mm

Sold 3 items

฿250 ฿250
 

 

code 2122

ใช้กับก้านชงที่ใช้ basket ขนาด 51 mm

Sold 10 items

฿250 ฿250
 

 

code 1992

ใช้กับก้านชงที่ใช้ basket ขนาด 51 mm

Sold 21 items

฿250 ฿250
 

 

Powered by MakeWebEasy.com