THERMOMETER

code 2144

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 cm , ยาว 20 cm

฿ 190 ฿ 190

code 2119

อุณหภูมิ 0-120 องศาเซลเซียส , สามารถเปลี่ยนใส่แทนที่จุกของกาดริป 1185 ได้

฿ 245 ฿ 245

code 1603

-50 ถึง 300 องศาเซลเซส

฿ 135 ฿ 135
Powered by MakeWebEasy.com