อุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ

French press
Moka pot
Drip/pour-over
Espresso machine
Aeropress
Cold drip
Vietnamese coffee
Syphon