คำถามที่พบบ่อย

การใช้งานเว็บไซต์

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า โดยก่อนขั้นตอนใส่ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง ลูกค้าสามารถเลือกสมัครสมาชิกหรือไม่สมัครสมาชิกก็ได้

การสมัครสมาชิก ณ ตอนนี้จะมีข้อดีคือ
1. กรณีสั่งสินค้าครั้งถัดไปจะไม่ต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งใหม่
2. สามารถเช็คประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังได้
3. สามารถเช็คเลขใบสั่งซื้อได้ กรณีไม่ต้องการเข้าไปเช็คทางอีเมล

โถเก็บเมล็ดกาแฟ

กาแฟดริป

เครื่องบดมือหมุนจะมีวิธีการปรับอยู่ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับเครื่องบดที่ผลิตมา

  1. ปรับจากด้านล่าง ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาจะละเอียดขึ้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะหยาบขึ่น
  2. ปรับจากด้านบน ต้องถอดตัวล็อคออกก่อน แล้วหมุนรูปเฟือง ถ้าหมุนเฟืองตามเข็มนาฬิกาจะละเอียดขึ้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะหยาบขึ่น

สามารถถอดชิ้นส่วนทุกชิ้นเพื่อทำความสะอาดได้ แต่ส่วนที่เป็นโลหะให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดเท่านั้น (ส่วนที่เป็นเหล็กเช่นเฟืองบดเหล็ก)

ทำจากทองแดง 100%

ใช้ได้เฉพาะไมโครเวฟเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับเตาแก๊สได้ (ห้ามเด็ดขาด)

ทำจากเยื่อกระดาษจากธรรมชาติและไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำ

ได้โดยการพับกระดาษดังรูป