อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกาแฟสกัดเย็น

เลือกประเภททำกาแฟสกัดเย็นแบบหยดหรือแบบแช่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
อุปกรณ์กาแฟสกัดเย็นแบบแช่
อุปกรณ์กาแฟสกัดเย็นแบบหยด
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
เครื่องชั่งดิจิตอล
(ไม่จำเป็นต้องจับเวลาได้)