ขนาดของดริปเปอร์

คลิก เลือกขนาดดริปเปอร์ที่ต้องการ
ขนาด 01 (1-2 cups)
ขนาด 02 (2-4 cups)