วิธีการทำกาแฟ Cold drip

Last updated: 4 ก.ย. 2562  |  25358 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการทำกาแฟ Cold drip

กาแฟสกัดเย็น คือ การนำเมล็ดกาแฟมาสกัดน้ำกาแฟด้วยน้ำเย็น/ความเย็น ต่างจากกาแฟสกัดร้อน ที่ใช้ความร้อนในการทำกาแฟทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งกาแฟสกัดเย็นได้เป็น 2 อย่างคือ กาแฟ cold brew และ cold drip ซึ่งรายละเอียดของความแตกต่างจะอยู่ที่บทความ cold brew vs cold drip แต่บทความนี้จะบอกวิธีการทำกาแฟ cold drip ที่ละเอียดขึ้น และสามารถใช้ได้จริง

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1. อุปกรณ์ cold drip

2. เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

3. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 

 

สัดส่วนน้ำที่ใช้ต่อกาแฟ

น้ำ 100 mL หรือ 100 กรัม ใช้กาแฟ 7-10 กรัม

น้ำ 200 mL หรือ 200 กรัม ใช้กาแฟ 14-20 กรัม

น้ำ 300 mL หรือ 300 กรัม ใช้กาแฟ 21-30 กรัม

*อัตราส่วนนี้เป็นแค่แนวทางเริ่มต้น สามารถปรับเปลี่ยนสูตรอัตราส่วนระหว่างน้ำกับกาแฟได้ขั้นตอนการทำ

1.บดเมล็ดกาแฟตามปริมาณที่ต้องการ

2. ใส่ผงกาแฟลงในอุปกรณ์แล้ววางกระดาษกรองไว้ด้านบนของผงกาแฟ

3. ใส่น้ำเย็นผสมน้ำแข็งให้ได้ปริมาตรตามสัดส่วนกับผงกาแฟไว้ที่โถบน

4. ปรับอัตราการไหลของน้ำ อัตราไหลเร็ว ได้กาแฟเร็ว (แนะนำ 1 หยดน้ำต่อ 1 วินาที)

5. ประกอบอุปกรณ์เข้าด้วยกัน  

6. นำอุปกรณ์ไปแช่ในตู้เย็น 8-12 ชั่วโมง

7. เมื่อครบแล้วให้เทใส่ขวดแยก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

***ถ้าต้องการกลิ่นที่มากขึ้น เมื่อได้น้ำกาแฟเรียบร้อยแล้วให้ใส่ขวดแยกแล้วแช่ในตู้เย็น 3 วัน จะได้กลิ่นกาแฟที่มากกว่าเดิม

 

 

  คลิปสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ cold drip