เลือก ดริปเปอร์และกระดาษกรองอย่างไร ให้ไม่ผิดประเภทและขนาด

Last updated: 7 ส.ค. 2562  |  36586 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลือก ดริปเปอร์และกระดาษกรองอย่างไร ให้ไม่ผิดประเภทและขนาด

บทความนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ดริปเปอร์ (dripper) และกระดาษกรอง (paper filter) ว่าเลือกอย่างไรให้ไม่ผิดขนาด ผิดประเภท

ส่วนใครที่อยากทำกาแฟดริปสามารถอ่านวิธีการทำกาแฟดริปได้ที่บทความ วิธีทำกาแฟดริป (Drip / pour - over )

 

ขั้นตอนการเลือกดริปเปอร์ และกระดาษกรอง

  1. ตัดสินใจเลือกประเภทดริปเปอร์ระหว่าง ทรงกรวย (V60) หรือ ทรงกรวยตัด หรือ ทรงตะกร้า
  2. ตัดสินใจเลือกขนาดดริปเปอร์ระหว่าง 1-2 cup หรือ 2-4 cup
  3. เลือกกระดาษกรองประเภทตามที่เลือกดริปเปอร์ไว้
  4. เลือกขนาดของกระดาษกรองประเภทตามที่เลือกดริปเปอร์ไว้

 

ดริปเปอร์ (dripper)

- ดริปเปอร์คือ หนึ่งในอุปกรณ์ดริปที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้ในการทำกาแฟดริป มักทำจากวัสดุ พลาสติก ,สแตนเลส และเซรามิก


ประเภทของดริปเปอร์

1.ดริปเปอร์ทรงกรวย / V60 เป็นดริปเปอร์ทรงกรวยน้ำที่เทจะผ่านกาแฟแล้วไหลลงมาที่ตรงกลาง

- ขนาด 1-2 cup หรือ V01  ได้กาแฟประมาณ 150 - 300 ml เหมาะกับการทำกาแฟสำหรับดื่ม 1 คน

- ขนาด 2-4 cup หรือ V02 ได้กาแฟประมาณ 300 ml - 600 ml เหมาะกับการทำกาแฟสำหรับดื่ม 1-4 คน


2. ดริปเปอร์ทรงกรวยตัด เป็นทรงลิ่มเป็นอีกทรงหนึ่งที่นิยม และต้องใช้กระดาษกรองที่แตกต่างจากดริปเปอร์ทรงกรวยปกติ

- ขนาด 1-2 cup หรือ 101 ได้กาแฟประมาณ 150 - 300 ml เหมาะกับการทำกาแฟสำหรับดื่ม 1 คน

- ขนาด 2-4 cup หรือ 102 ได้กาแฟประมาณ 300 ml - 600 ml เหมาะกับการทำกาแฟสำหรับดื่ม 1-4 คน

 

3. ดริปเปอร์ทรงตะกร้า ต้องใช้กับกระดาษกรองทรงตะกร้าเท่านั้น

 

กระดาษกรองดริป (paper filter / filter / brew filter)

1. กระดาษกรองทรงกรวย สำหรับใช้กับ ดริปเปอร์ทรงกรวยเท่านั้น

- ขนาด 1-2 cup หรือ V01

- ขนาด 2-4 cup หรือ V02

2. กระดาษกรองทรงกรวยตัด สำหรับใช้กับ ดริปเปอร์ทรงกรวยตัดเท่านั้น

-  ขนาด 1-2 cup หรือ 101

-  ขนาด 2-4 cup หรือ 102

 

 3. กระดาษกรองทรงตะกร้า

- ขนาด 1-2 cup 

- ขนาด 1-4 cup