จะเริ่มคั่วกาแฟ ต้องรู้จัก " First crack "

Last updated: 3 ส.ค. 2562  |  9895 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จะเริ่มคั่วกาแฟ ต้องรู้จัก " First crack "

First crack

  • เป็นศัพท์ของการคั่วกาแฟ เกิดจากการให้ความร้อนกับเมล็ดกาแฟดิบ (green bean) เมื่อเมล็ดได้ความร้อนที่เหมาะสม เมล็ดกาแฟดิบ(green bean) จะเกิดการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล และ เมื่อให้ความร้อนสักพักจะมีเสียง "แปะๆ "เหมือนเสียง ป๊อปคอร์น (ป๊อปคอร์น เกิดจากเมื่อนำเมล็ดข้าวโพดไปให้ความร้อน จะเกิดการแตกตัวออกมาเป็นป๊อปคอร์นและมีเสียง " แปะๆ ")
  • โดยเมล็ดกาแฟที่ถูกคั่วและเกิดการ first crack จะหมายถึง เมล็ดกาแฟนั้นได้เกิดการขยายตัวและเมล็ดมีการเปิดอ้าออกเพื่อปลดปล่อยแก๊ส ที่ทำให้เกิดรสชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เปรี้ยว หวาน หรือรสเอกลักษณ์ของเมล็ดกาแฟพันธุ์นั้นๆ ซึ่ง first crack เป็นสัญญาณของกาแฟระดับคั่วกลาง เมื่อเสียงเงียบลงแสดงว่าเราได้คั่วกาแฟระดับกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ภาพเมล็ดกาแฟดิบ เกิดจากการนำเมล็ดกาแฟที่เอาเนื้อของผลกาแฟออกและนำไปตากแห้ง

 

Second crack

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคั่วกาแฟต่อหลังจากที่ เสียงของ first crack เงียบลง ?

  • เมื่อเราคั่วกาแฟต่อประมาณ 2-4 นาที เราจะได้ยินเสียง second crack หรือ เสียงแตกของเมล็ดกาแฟครั้งที่ 2 เมื่อเสียงของ second crack เงียบลง เราจะได้กาแฟระดับคั่วเข้มนั่นเอง