ทำไมถึงต้องใช้เครื่องชั่งดิจิตอลในการทำกาแฟ?

Last updated: 13 ม.ค. 2563  |  20605 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมถึงต้องใช้เครื่องชั่งดิจิตอลในการทำกาแฟ?

ทุกวันนี้เราจะเห็นการทำกาแฟตามร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นการทำกาแฟแบบ  espresso , drip หรือ french press ต่างก็มีการใช้อุปกรณ์ตวงวัดน้ำกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นแก้ว shot ถ้วยตวง รวมถึง เครื่องชั่งดิจิตอล 

ความแม่นยำของปริมาตรเทียบกับน้ำหนัก

 • เนื่องจากร้านที่ใช้แก้ว shot หรือแก้วตวง ในการวัดปริมาตรของน้ำกาแฟ เมื่อทำกาแฟจะเป็นการวัดปริมาตรเพื่อนำไปผสมตามสูตรของร้านนั้นๆ จำทำให้กาแฟแต่ละแก้วนั้นค่อนข้างมีรสชาติที่เหมือนเดิมทุกครั้งในการชงกาแฟ แต่อย่างไรก็ตามการตวงกาแฟโดยใช้ปริมาตรดูเหมือนจะพบในการทำกาแฟประเภท espresso เท่านั้น เพราะเมื่อจำหน่ายกาแฟลูกค้าต้องได้ปริมาตรที่เท่าเดิมทุกครั้ง
 • ส่วนการตวง/ชั่งกาแฟโดยใช้น้ำหนักนั้นจะมีความแม่นยำกว่า เนื่องจากจะสามารถรู้ถึงความเข้มข้นของการสกัดกาแฟ ตัวอย่างเช่ น้ำกาแฟ 2 แก้ว ที่มีปริมาตรเท่ากันอาจมีน้ำหนักไม่เท่ากันได้ น้ำกาแฟที่มีน้ำหนักมากกว่ามีความเข้มข้นของกาแฟที่มากกว่า เหตุผลเกิดจาก ระดับการบดของเมล็ดกาแฟ , ระยะเวลาของน้ำที่ไหลผ่าน , น้ำหนักของการแทมป์ (espresso) หรือ การเทน้ำไม่ทั่ว (drip) เพราะฉะนั้นกาทำให้น้ำกาแฟมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยควบคุมปริมาตรให้เท่ากันทุกครั้ง จะทำให้ได้น้ำกาแฟที่มีรสชาติใกล้เคียงกันในทุกแก้วมากขึ้น


เครื่องชั่งดิจิตอลดีอย่างไร

 • มาตรวัดเป็นตัวเลข อาจจะมีเลขทศนิยม 1-2 ตำแหน่ง ทำให้มีความละเอียดมากกว่าแบบเข็ม
 • สามารถกดปุ่ม tare / set zero หรือ การวางภาชนะแล้วทำให้ภาชนะมีน้ำหนักเป็น 0 ก่อนเริ่มต้นทำกาแฟ (ไม่ต้องมาหักลบน้ำหนักของภาชนะทีหลัง)
 • บางเครื่องมีฟังก์ชั่นจับเวลา ช่วยในการทำกาแฟดริป เพราะต้องใช้ชั่งน้ำหนักพร้อมกับดูเวลาในการสกัด


เครื่องจำเป็นต่อการทำกาแฟประเภทไหนบ้าง

 1. กาแฟ espresso ถ้าต้องการความสมบูรณ์แบบในการทำกาแฟควรจะใช้ เพื่อให้กาแฟทุกแก้วมีความเข้มข้นที่ใกล้เคียงกัน สามารถใช้เฉพาะตอนเซ็ตค่า auto ของการทำกาแฟได้ เนื่องจากบางร้านต้องทำกาแฟเป็นจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วน
 2. กาแฟดริป  ในแต่ละครั้งในการทำกาแฟ แม้ว่าจะตวงวัดหรือใช้เครื่องชั่งในการทำ ยังทำให้รสชาติมีความแตกต่างกัน เมื่อใช้เครื่องชั่งในการวัดเเละจับเวลาแล้วจะช่วยลดความต่างของรสชาติในแต่ละแก้วได้ แต่ถ้าไม่ใช้ในการทำกาแฟรสชาติไม่เหมือนเดิม แต่กาแฟดริปยังคงแสดงเอกลักษณ์ของกระบวนการดริปให้เห็นอยู่
 3. กาแฟ french press เป็นการทำกาแฟที่ต้องการหลักการสักหนึ่งอย่าง เพื่อทำให้รสชาติเหมือนเดิมเนื่องจากกระบวนการทำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย สัดส่วนของน้ำและผงกาแฟ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตวงวัด
 4. กาแฟ moka pot เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การชั่งน้ำหนักน้อยที่สุดเนื่องจาก การตวงน้ำจะใช้ขีดของอุปกรณ์และ ผงกาแฟให้เต็มโถ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องชั่งในการทำ แต่ถ้าต้องการใช้ตวงเพื่อความแม่นยำก็สามารถทำได้เช่นกัน
 5. กาแฟ cold drip จะใช้เครื่องขั่งในการตวงผงกาแฟ และ น้ำก่อนจะเริ่มปล่อยไว้ให้น้ำหยด เพื่อให้ได้น้ำกาแฟตามสัดส่วน เช่นเดียวกับ french press
 6. กาแฟเวียดนาม จะนิยมในการตวงเป็นปริมาตรมากกว่าเพราะส่วนใหญ่มีการผสมนมข้นหวานอยู่แล้วทำให้แม้ว่าจะตวงชั่ง ก็จะโดนรสชาติของนมกลบ
 7. กาแฟไซฟ่อน มีความจำเป็นเช่นเดียวกับ cold drip และ french press เนื่องจากต้องใช้พึ่งสัดส่วนของน้ำและผงกาแฟ ในการทำกาแฟ
 8. กาแฟ aeopress มีความจำเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับ syphon, cold drip และ french press เนื่องจากต้องพึ่งสัดส่วนของน้ำและผงกาแฟ ในการทำกาแฟ


การเลือกเครื่องชั่งดิจิตอล
 1. ดูที่รายละเอียดของเครื่องว่าชั่งน้ำหนักได้มากสุดเท่าไร โดยดูจากการใช้งานของเรา อย่าชั่งน้ำหนักเกิน spec ของเครื่องชั่งที่ระบุไว้ ไม่เช่นนั้นการชั่งครั้งต่อๆ ไป จำทำให้ค่าเพื้ยนเนื่องจาก เครื่องชั่งใช้ระบบสปริง
 2. ดูความละเอียดของเครื่องชั่ง เช่น 1 g , 0.1 g , 0.3 g ,0.5 g เลือกตามความต้องการของความแม่นยำในการชงกาแฟ
 3. ถ้าใช้ทำกาแฟดริปแนะนำให้เครื่องชั่งมีตัวจับเวลาด้วย
 4. ถ้ามีฟังก์อื่นๆ เพิ่มเติม ถ้าคิดว่าเราใช้ไม่บ่อยก็ไม่จำเป็นต้องเลือก option เยอะๆ ครับ