อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกาแฟ Drip / pour-over

ดริปเปอร์
โถรองดริป
กระดาษกรอง
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ
กาดริป
เครื่องชั่ง