TAMPER SIZE 51 mm

แทมเปอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 51 mm

*** ทางร้านขออนุญาต ไม่รับเปลี่ยนคืนในกรณีลูกค้าเลือกแทมเปอร์ผิดขนาด *

code 3126

ใช้เกลี่ยหน้าผิวกาแฟให้เรียบ ก่อนแทมป์

Sold 0 items

฿450 ฿450
 

 

code 2971

Sold 0 items

฿590 ฿590
 

 

code 8138

ผิวครึ่งบนหยาบ ครึ่งล่างเรียบ

Sold 4 items

฿550 ฿550
 

 

code 2269

Sold 7 items

฿440 ฿440
 

 

code 2165

Sold 2 items

฿650 ฿650
 

 

code 1921

Sold 7 items

฿600 ฿600
 

 

Powered by MakeWebEasy.com