TAMPER SIZE 53 mm

แทมเปอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 53 mm

*** ทางร้านขออนุญาต ไม่รับเปลี่ยนคืนในกรณีลูกค้าเลือกแทมเปอร์ผิดขนาด *

Powered by MakeWebEasy.com