SYPHON

คลิก : การทำกาแฟด้วยเครื่อง ไซฟ่อน (syphon)

New

code 2432

ใช้ได้กับ ไซฟ่อนทรง TCA-2,3,5

฿ 390 ฿ 390

code 2302

ต้องใช้กระป๋องแก๊สอัดเข้าไป

฿ 790 ฿ 790

code 2281

฿ 530 ฿ 530

code 2244

ไม่ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษกรอง

฿ 390 ฿ 390

code 2230

฿ 7,000 ฿ 7,000

code 2222

฿ 750 ฿ 750

code 2211

฿ 1,850 ฿ 1,850

code 2188

โถบนและโถล่าง ไม่สามารถใช้ร่วมกับไซฟ่อนรุ่นอื่นๆได้ แต่ไส้กรองสามารถใช้ร่วมกับไซฟ่อนรุ่นอื่นๆได้

฿ 1,990 ฿ 1,990

code 2170

ใช้กับเครื่อง Beam heater เท่านั้น

฿ 890 ฿ 890

code 2063

ต้องใช้กระป๋องแก๊สอัดเข้าไป

฿ 1,100 ฿ 1,100

code 1938

฿ 160 ฿ 160

code 1669

฿ 3,600 ฿ 3,600

code 1546

฿ 330 ฿ 330
Powered by MakeWebEasy.com