SYPHON

คลิก : การทำกาแฟด้วยเครื่อง ไซฟ่อน (syphon)

code 2585

แถมช้อนตวงเมล็ดกาแฟ และ ไม้พาย

฿ 1,600 ฿ 1,600

code 2584

แถมช้อนตวงเมล็ดกาแฟ และ ไม้พาย

฿ 1,350 ฿ 1,350

code 2432

ใช้ได้กับ ไซฟ่อนทรง TCA-2,3,5

฿ 390 ฿ 390

code 2302

ต้องใช้กระป๋องแก๊สอัดเข้าไป

฿ 850 ฿ 850

code 2281

฿ 530 ฿ 530
Out of stock

code 2244

ไม่ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษกรอง

฿ 390 ฿ 390

code 2230

฿ 7,000 ฿ 7,000

code 2222

฿ 750 ฿ 750

code 2188

โถบนและโถล่าง ไม่สามารถใช้ร่วมกับไซฟ่อนรุ่นอื่นๆได้ แต่ไส้กรองสามารถใช้ร่วมกับไซฟ่อนรุ่นอื่นๆได้

฿ 1,990 ฿ 1,990

code 2170

ใช้กับเครื่อง Beam heater เท่านั้น

฿ 890 ฿ 890

code 2063

ต้องใช้กระป๋องแก๊สอัดเข้าไป

฿ 1,100 ฿ 1,100

code 1990

฿ 110 ฿ 110

code 1669

฿ 3,600 ฿ 3,600
Powered by MakeWebEasy.com