อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกาแฟ Espresso

เทอร์โมมิเตอร์
เหยือกตีฟองนม
แทมเปอร์
อ่างเคาะกากกาแฟ
แผ่นยางรองแทมเปอร์
โถเก็บเมล็ดกาแฟ