แผ่นยางรองแทมเปอร์เข้ามุมขนาด S

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1153

วัสดุ : ยางธรรมชาติ

ขนาด : 12.6 x 14 cm พับ 3 cm