แผ่นยางรองแทมเปอร์เข้ามุมขนาด M

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1154

วัสดุ : ยางธรรมชาติ

ขนาด : 12.7 x 17.8 cm พับ 3.3 cm