โถแก้วรองกาแฟดริป No.1(360 ml)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1146

ขนาด : เส้นผ่่านศูนย์กลางบน 7.5 cm
       เส้นผ่่านศูนย์กลางฐาน 9 cm
       สูง 10 cm