โถแก้วรองกาแฟดริป No.2 (600ml)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1147

ขนาด : เส้นผ่่านศูนย์กลางบน 7.5 cm
       เส้นผ่่านศูนย์กลางฐาน 12 cm
       สูง 12 cm