โถแก้วกาแฟดริป glass pot No.3 (800 ml)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1148

ขนาด : เส้นผ่่านศูนย์กลางบน 7.5 cm
       เส้นผ่่านศูนย์กลางฐาน 12.5 cm
       สูง 14 cm