โถรองกาแฟดริป 400 ml

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1248

Share

ขนาด : เส้นผ่่านศูนย์กลางบน 7.8 cm
       เส้นผ่่านศูนย์กลางฐาน 10 cm
       สูง 10 cm