ตะแกรงก้านชงกาแฟ 58 mm (double shot)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1306

ใช้กับก้านชงที่ใช้แทมเปอร์ขนาด 58 mm

Share