อะไหล่แก้ว 3 cup (TCA3) สำหรับไซฟ่อน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1501

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางปากบน 3.5 cm , สูง 12 cm