อะไหล่แก้ว 5 cup (TCA5) สำหรับไซฟ่อน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1502

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางปากบน 3.5 cm , สูง 14 cm