อะไหล่ไซฟ่อนแก้ว ส่วนบน TCA-5 (500ml)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1629

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางบน 9.5 cm
       เส้นผ่านศูนย์กลางปากเล็ก 1.8 cm
       สูง 28.5 cm