Water Drip coffee (6-8 cups) ไม้สีบีช ยี่ห้อ Gater

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1653

อะไหล่เสียหายสามารถสั่งได้

Share

ขนาด : เส้นผ่านศุนย์กลางฐาน 12 cm 
       สูง 44 cm