เครื่องคั่วกาแฟ / ป๊อปคอร์น อัตโนมัติ ยี่ห้อ Barwell สีเทา ขนาด 500 กรัม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1797

Share

เป็นระบบตั้งเวลานับถอยหลัง มีการกวนไป-กลับ แต่ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้