ช้อนตวงเหลี่ยม 6 in 1

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1847

Share

รายละเอียดช้อน 6 คัน
1. 0.63 ml (1/8 tsp)
2. 1.25 ml (1/4 tsp)
3. 2.5 ml (1/2 tsp)
4. 3.75 ml (3/4 tsp)
5. 5 ml (1 tsp)
6. 15 ml (1 tbsp)