เครื่องจับเวลานับถอยหลัง (Time Maker) ทรงเครื่องบดเมล็ดกาแฟ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2013

Share

วัสดุ : ABS

หน่วยย่อย : นาที

ขนาด : 7.8 x 7.8 x 10.2 cm

 

วิธีการใช้งาน

  1. ทุกครั้งเมื่อจะเริ่มใช้งานให้หมุนตั้งเวลาไปที่ 55 นาที เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น
  2. หมุนเวลากลับไปเวลาที่ต้องการเช่น เลข 5 = 5 นาที ระบบจะทำการจับเวลา