โถรองดริป 300 cc

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2032

Share

ขนาด : เส้นผ่่านศูนย์กลางบน 7.5 cm
       เส้นผ่่านศูนย์กลางฐาน 10 cm
       สูง 10.5 cm