โถรองดริป 500 cc

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2033

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางบน 7.5 cm
       เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 11 cm 
       สูง 12 cm