อะไหล่ตะแกรง aeropress

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2142

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.8 cm , สูง 1.7 cm