อะไหล่ก้านยางเคาะกากกาแฟ ขนาด 13.9 cm

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2187

ใช้ได้กับรหัส 1882,1883

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนยืกลาง 2.4 cm