ถาดเสิร์ฟสี่เหลี่ยมไม้ยาง/ไม้ MDF ขนาด 8x12 นิ้ว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2508

ขอบเป็นไม้ยาง ถาดเป็นไม้ MDF

Share