แก้วตวง one shot

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 3390

มีขีดตวง ml และ oz

ขีดตวงวัด 15 ml, 30 ml, 45 ml และ 0.5 OZ, 1 OZ, 1.5 OZ
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางบน 5.2 cm
       เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 3.6 cm
       สูง 6.1 cm

ทดสอบการตวงด้วยน้ำเปล่า คลาดเคลื่อนขีดละไม่เกิน 1 กรัม (1 ml)