HARIO(164) V60 Paper Filter 01 M 110 Sheets / VCF-01-100M-15CP

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 9164

กระดาษกรองสีน้ำตาลทรง V ขนาด 01 จำนวน 110 แผ่น

Share

เป็นสินค้าที่ทาง Hario ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าในงานครบรอบ 15th ปี ของ V60

ทำให้จำนวนกระดาษกรองต่อแพคเพิ่มเป็น 110 ชิ้น