Coffee dripper for camping (2-4 cups)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 2272

ใช้กระดาษกรองทรง V ขนาด 02 (2-4 cups)

Share

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลางบน 11.1 cm
       เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 2.8 cm
       สูง 9.8 cm