โถรองดริปชา/กาแฟ ขนาด 300 ml

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : code 1587

Share

สามารถใช้กับดริปเปอร์ขนาด 1-2 cup และ 2-4 cups ได้  (แต่แนะนำใช้กับดริปเปอร์ 1-2 cup  เนื่องจากขนาด 2-4 cups  มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สมดุล)

ขนาด : เส้นผ่่านศูนย์กลางบน 7 cm
       เส้นผ่่านศูนย์กลางฐาน 7.5 cm
       สูง 10 cm